Creala, gevestigd aan Gentstraat 8 8770 Ingelmunster, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.creala.be Gentstraat 8 8770 Ingelmunster +32 51 31 71 61

Persoonsgegevens die wij verwerken

Creala verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We bewaren deze gegevens op een veilige manier, onze website maakt gebruik van een versleutelde verbinding (https).

Bij aankopen via de webshop :

- voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres

Bij onderschrijven van de nieuwsbrief of contact via het contactformulier :

- naam, e-mailadres

We doen dit om onze dienstverlening te kunnen doen. We zullen deze gegevens nooit aan derden verstrekken (tenzij noodzakeljk, bijvoorbeeld voor levering van een aankoop op de webshop).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar . Creala wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://www.privacycommission.be/nl